Skileik 2023

Skigruppa arrangerer skilek for barna torsdager kl. 1800.

For å få gjennomført skilek i år må deltakende barns foreldre stille som trenere. Dette innebærer at de barna som skal delta må melde seg på/gi beskjed om deltagelse slik at vi kan sette opp en liste over hvem som skal stille som trenger på aktuell dag.

Vi ber om en tilbakemelding innen 15.1.2023 på hvilke barn som ønsker å delta på skileken. Påmelding kan sendes til Sara Alfnes på sara.alfnes@hotmail.com / tlf. 46 43 38 23.

Foreldrene må møte med ski og bli med barna på leken. Det er noe leker i garasjen på skihytta som kan brukes ved ønske, eks. baller, kjegler etc.

Dersom det er spørsmål til hvordan trengingen kan gjennomføres etter at listen er satt opp, kan Sara kontaktes.

Dersom den datoen som settes opp ikke passer, ber vi om at dere bytter internt på lista. Dersom dette ikke lar seg gjøre må Sara kontaktes så snart som mulig.

Dette blir gøy, vi gleder oss til et nytt år med skilek.

Posted in Ski